Zuzana Smatanová
 • Tam, Kde Sa Neumiera
 • Depraved
 • Angry
 • Názory a Sny
 • Entirely Good
 • Nekráèaj Predo Mnou
 • Ak Sa Dá
 • Svet Mi Stúpil Na Nohu
 • Pocestný
 • It´s Kind
 • Sorry To My Brother
 • Half An Hour
 • Personal
 • Mr.man And Mrs.envy
 • Nech Sa Deje Èo Sa Má!
 • Príliš Moje
 • Subscriber Of My Trust
 • Nothing For Me
 • Refusing
 • Prís Na To
 • Facebook