Yukio Yamagata
  • Gaorenjaa Hoero!
  • Ginga Reppu Baxinger
  • Fushichou No Raira
  • Ai No Raidingu Mashiin
  • Facebook