Sera Myu
 • Densetsu Seitan
 • Moonlight Densetsu
 • Sailor War Supreme
 • Mata Mata Chibiusa Desu
 • Light Ni Adventure
 • Chasin' After You
 • L'amour D'amour Moonlight
 • La Soldier
 • Solar Miracle Make Up!
 • Knockin Down Hesitation
 • Sorezore No Elegy
 • Double Moonlight Romance
 • Lonely Distance
 • A Knight for Sailor Soldiers
 • Fukitsu na Kaze ~ Fukkatsu wa Higeki no Zenchou
 • See Me, Boku-tachi no Jidai
 • BOBA
 • Galaxia no Dokusai
 • Star Hunter
 • Facebook