Revolta 21
 • Malcom X
 • Alliberament Personal
 • 300 Anys
 • No Som El Que Som
 • Atac imperialista
 • Especulació
 • Refugiats/ades
 • Ensorrem El Poder
 • Dignitat humana
 • La Màquina de L'evolució
 • El Crit D'un Poble
 • Angoixa
 • Facebook