Petek Dinçöz
 • Akasyalar Açarken
 • Aklýmý Bulamam
 • Allahýn Belasý
 • Arkadaþýmýn Aþkýsýn
 • Aþk Yazý
 • Ben Bir Þarkýyým Söz Müzik Sensin
 • Bende Kaldý
 • Beyaz Cam
 • Boyu Devrilesi
 • Bundan Sonra
 • Çalkala
 • Can Damarý
 • Cýzz
 • Doðum Günü
 • Erkek Milleti
 • Foolish Casanova
 • Hasta Ettin (Doktor Tavsiyesi)
 • Haykýrmak Ýstiyorum
 • Kördüðüm (düet Kutsi)
 • Kurudum
 • Facebook