Pesta Porcina
  • A L'era Em Ve Trempera
  • Caca Negra
  • Coprofagia Rural
  • El Zoofilic de La Garrotxa
  • Enculada Al Paller
  • Masovera Caníbal
  • Matança Del Porc
  • U.P.A. (Unió de Pagesos Assassins)
  • Facebook