Peja
 • Seks dragi rap
 • 997
 • Dotknij Gdzie Chcesz
 • Randori
 • Sto Procent
 • Ile Jeszcze
 • SLU 3 Litery
 • Kurewskie ¿ycie
 • Styl ¿ycia Gnoja
 • Trudny dzieciak
 • Co Ciê Boli
 • Arka Gdynia Rugby
 • Nie-kocham Hip-Hop
 • Nie Zabijaj
 • Odpa³
 • Reprezentuje Biedê
 • Kolejny Stracony Dzieñ
 • Czas Przemija
 • Mój Rap Moja Rzeczywistoœæ
 • Królowie Rytmu
 • Facebook