Pamela Spence
 • Artýk Bir Þeyler Yapmak Lazým
 • Eðer Dinlersen
 • Mavi Cinayet
 • Sevgi Yalanlarý
 • Kartlar Elimde
 • Hayat(Artýk Bana da Güler)
 • Merdiven
 • Bir Tek O Gece
 • Bir Küçük Kadýn
 • Ýstanbul
 • Cehennet
 • Þuna da Bak
 • Bir Tek Aþk Ýçin
 • Ayrýlamayýz Biz
 • Gerçek Hayat
 • Beni de mi Ýstanbullu Zannettin
 • Kýsýk Ateþte
 • Geçmiþ Olsun
 • Gerçek Aþkým
 • Yaralý Gönlüm
 • Facebook