Neþet Ertaþ
 • Türkiye'm
 • Sarý Saçýn Yaþ Durur
 • Hapishanelere Güneþ Doðmuyor
 • Güzele Bakmasý
 • Anam Aðlar
 • O Sen misin
 • Eðer Benim Ýle
 • Çýkayým Dinek Daðý'na
 • Ah Ellerin Sala Sala Gelen Yar
 • Zahidem
 • Fidayda
 • Bahar Gelmiþ Türlü Çiçek Açmýþ
 • Seher Vakti Çaldým Yarin Kapýsýný
 • Aðla Sazým
 • Mevlana
 • Ne Güzel Yaratmýþ
 • Kýz Pýnar Baþýnda
 • Atým Araptýr
 • Aþkýn Beni Deleyledi
 • Sevda Gitmiyor Serde
 • Facebook