Masturbace
 • Cunnillingus
 • Pornoježíš
 • Pøíbìh Malého Kolouška Po Styku Se Škodou 120
 • Your Grinadry
 • The Chicken On The Roast, Statues On The Bridge
 • Prt & Smrt (Balada O Hovnì)
 • Imagine... And You Will Be Sorry
 • Za Zpìvu Vran
 • Predator
 • To Fry Your Heart On The Pan
 • Cesta Osamìní
 • Juice Extractor
 • Human To Human
 • Masakr V Perníkové Chaloupce
 • No Name
 • The Eden Called Hell
 • Teplo Domova Vychází Z Pochvy
 • The Sad Art
 • I Couldn´t Thought Of a Better Title
 • In The Sorrow
 • Facebook