Mary Jane Lamond
 • Mo Nighean Donn As Bòidhche
 • O Nighean Donn Nan Gobhar
 • Cailleach Liath Ratharsaigh
 • Tha Mo Bhreacan-sa Fo'n Dìle
 • Blàr Inbhir Lòchaidh
 • O, Tha Mise Fo Ghruaimean
 • An Gaidheal Am Measg Nan Gaidheal
 • Cumha Aoghnuis
 • Màiri Bhàn Dhail An Eas
 • Bal Na h-Aibhne Deas
 • Òran Luaidh
 • Gur e Mo Rùn An Dòmhnallach
 • Facebook