Ikuzo Yoshi
 • Sake Yo
 • Suika
 • Omoide Maigo
 • Donnani tookutemo
 • Kaikyo
 • Anta
 • Otoko no Funa uta
 • Kita no Deai Tabi
 • Kaze no komori uta
 • Kadode
 • Tsugaru
 • Tsugaru Heiya
 • Wakarete kita e
 • Yuki Guni
 • Facebook