Gåte
 • Bendik og årolilja
 • Gjendines Bånsull
 • Snåle mi jente
 • Du Som Er Ung
 • Eg Veit I Himmelrik Ein Borg
 • Litle Fuglen
 • Sjå Attende
 • Liti Kjersti
 • Til deg
 • Bendik & Årolilja
 • Stengd dør
 • Inga Litimor
 • Kara tu omna
 • Fredlysning
 • Knut Liten Og Sylvelin
 • Jygri
 • Kjærleik
 • Rike Rodenigår
 • Sjåaren
 • Skrømt
 • Facebook