Fikret Kýzýlok
 • Bu Kalp Seni Unutur Mu
 • Farketmeden
 • Gönöl
 • Zaman Zaman
 • Köroðlu Daðlarý
 • Gün Ola Devran Döne
 • Yadigar
 • Gecenin Üçünde
 • Gidiyorsun
 • Kerem Gibi
 • Akýn Var, Akýn
 • Piþþt Barmen
 • Yumma Gözün Kör Gibi
 • Demirbaþ
 • Ýçmeden
 • Kalbim
 • Anadoluyum
 • Baþbaþa
 • Vurulmuþum
 • Haberin Var Mý
 • Facebook