Feridun Düzaðaç
 • Lavinia
 • Yanýnda
 • Alev Alev
 • Ay
 • Adý Sevda
 • Gölge
 • Evimin Bir Odasý
 • Ela
 • Unut Beni
 • Yalnýzlýðým Sana Emanet
 • Son Yapraðý Düþtü Güzün
 • Sevgili Öyküler
 • Oysa Ellerin...
 • Ýçimden Þehirler Geçiyor
 • Nenni
 • Yollar
 • Çið
 • Kördüðüm
 • Her Sarhoþ
 • Sor
 • Facebook