Edward Elric
  • Hagane No Kokoro
  • Asu he no Basho
  • Facebook