Deva Premal
 • Gayatri Mantra
 • Moola Mantra - Parte I
 • Ide were were
 • Om Namo Bhagavate
 • Om Namah Shivaya
 • Om asatoma
 • Om namo narayanaya
 • Jai Radha Madhav
 • Om tare tuttare
 • Yemaya Assessu
 • Om Purnam
 • Teyata
 • Om mani padme hum
 • Tumare Darshan
 • Hari Om Shiva Om
 • Om shree saché
 • Aad Guray Nameh
 • Om Namo
 • Sat Patim / Om Shrim
 • Om Ram Ramaya
 • Facebook