Debustrol
 • Hookie Dookie
 • Charles Manson
 • Svìt co zatoèí s tebou
 • Nìco mi schází
 • Prase
 • Masoterian
 • Nakažená zrùda
 • Bílá hùl
 • Egypt
 • Protest
 • Vyznání smrti
 • Nenávist
 • Èas skonèit
 • Údìl jiných
 • Superkosti
 • Stopaø
 • R.a.p.-l.
 • Krvavá práce
 • Ve stínu zákona
 • Prach jsi ...
 • Facebook