Daitetsujin 17
 • Tatakai No Uta
 • Oh! Daitetsujin 17
 • Susume Sigcon Machine
 • One-seven Sanka
 • Boku No Wa Seven
 • Boku No Submachine
 • Ore Wa Daitetsujin 17
 • Waga Na Wa Brain
 • Red Mafuraa Tai No Uta
 • Disco One-seven
 • Facebook