Dagsland Sigvart




 • Kjærlighet
 • Tebage Te Deg
 • Gå Mot Havet
 • Stemme For De StemmeløSe
 • Himmel
 • Elsker Du Meg
 • Alt Eg Såg
 • Fast Som Fjell
 • Tin Opp
 • Wazawifolket
 • Michelangelo
 • Barn Av Gud
 • Den Farligste Friheten
 • Blomster Me Aldri Såg
 • Tida Har Tid
 • Hjemmefra
 • Dance Trasé




 • Facebook