Bajm
 • Co Mi Panie Dasz
 • Ta Sama Chwila
 • Dzien Za Dniem
 • Jozek Nie Daruje Ci Tej Nocy
 • Al Mi Tamtych Nocy I Dni
 • Ok Ok Nic Nie Wiem Nic Nie Wiem
 • Taka Warszawa
 • Dziesi Przykaza
 • Hiena
 • Dwa Serca Dwa Smutki
 • O Tobie
 • Myœli i S³owa
 • MyLi I SOwa
 • MaPa I Ja
 • Modlitwa O ZOty Deszcz
 • Rzeka Marzen
 • PYnie W Nas GorCa Krew
 • Nie Ma Wody Na Pustyni
 • Ju Bez Ciebie
 • POmien Z Nieba
 • Facebook